І.   Поименен  състав на членовете на Обществения  съвет към  ОУ ,, Васил Априлов” – с.Градежница за срок от три години :

  1.  Дияна  Иванова  Лалева                           –  представител на община Тетевен;
  2. Милен Йорданов Пиронски                     –  представител на родителите ;
  3. Илинка Генова Манева                            –  представител на родителите;
  4. Теменужка Бисерова Сълева                   –   представител на родителите;
  5. Латинка Атанасова Ивова                       –   представител на родителите .

 

и  резервни членове :

1.Атанас Атанасов Данаилов                          – представител на родителите;

2.Диляна Веселинова Младенова                   – представител на родителите.