Основно Училище „Васил Априлов“ (Село Градежница)

Тип: Основно училище
Локация: Село Градежница
Адрес: ул.“Иван Вазов“ 144, 5732 Градежница, Община Тетевен
Телефон: +359 (0)6907 412

ОУ „Васил Априлов“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…