Директор : Смилена Младенова

Педагогически персонал:

1.Анелия Чернина – старши учител -начален етап

2.Пламенка Цолова-  старши учител -начален етап

3.Ана Гигова – класен ръководител –  старши учител -начален етап

4.Йочка Христова –  старши учител -начален етап

5.Ивелина Иванова -учител по Английски език

6.Искра Андреева – учител по Информационни технологии и География и икономика

7.Звездалина Христова – старши учител по Математика

8.Младен Юруков – старши учител по БЗО ,ХООС и ФВС

9.Ива Лазарова – старши учител по БЕЛ и ДТИ

10.Искра Лалева – старши учител по БЕЛ, История и Цивилизация

11.Миглена Михайлова – учител в ЦДО

12.Мариана Нейкова – старши учител в ЦДО

13.Тодорка Маркова – старши учител в ЦДО

Непедагогически персонал:

1.Галя Поева – счетоводител

2.Галина Руснакова – ЗАС

3.Диляна Маринова – чистач

4.Зоя Василева – чистач

5.Ася Унчарова – чистач

6.Красимир Симеонов – общ работник

7.Станимир Калинов – пазач по Програма към Бюро по труда гр.Тетевен