Основно училище Васил Априлов в село Градежница предлага обучение на ученици от 1 до 8 клас. За учениците от І до VІ клас е организирана целодневна организация на учебния ден.

Основно училище Васил Априлов в село Градежница, се занимава с обучението и възпитанието на ученици от 1 до 8 клас. Училището се намира в Ловешка област и е с общинско финансиране.

Основно училище Васил Априлов участва в проект „Твоят час“ и проект „Квалификация на педагогическите специалисти

Учебна дейност в Основно училище Васил Априлов се провежда в една учебна смяна. Учебното заведение разполага с добра материална база и кабинети, оборудвани с необходимите учебно технически средства. Тези средства се използват, за подпомагане и улесняване на учебната дейност по дисциплините: история, география, биология, физика и химия.

Училището се стреми да поддържа, високото ниво на обучение и правилното развитие на комуникативните умения на учениците.

Изборът на подходящо учебно заведение за вашето дете е от особенна важност. В периода от 1 до 8 клас, децата изграждат своя характер, като се учат на възпитание и дисциплина.

Основно училище Васил Априлов –  Градежница, предлага качествено образование и отлична подготовка, предоставена от квалифицирани педагози.

Обучението в учебното заведение в село Градежница, се извършва от учители-педагози с необходимата квалификация и богат професионален опит, които се стремят, да дадат на възпитаниците на училището, една наистина стабилна начална образователна основа.

Предлаганите обучение, възпитание и подготовка в Основно училище Васил Априлов в село Градежница са на много добро ниво, въпреки че учебното заведение се намира в малко селце. Голяма част от възпитаниците на училището, след завършване на осми клас, продължават успешно своето обучение в елитни гимназии в цялата страна.