Етичен кодекс

Стратегия за 2016-2020г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План -квалификационна дейност_

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

мерки за повишаване качеството на образованието

План 2017-2018 укбппмн

План за пожарна безопасност

План за справяне с тормоза

ПЛАН-квалификационна дейност

Правилник за дейността на училището

Правилник-за-вътрешния-трудов-ред_NB

Превенция за ранното отпадене от училище

Стратегия-за-2016-2020г.-NB

Учебни планове

Училищен план за грамотността

Училищна-програма-ЦДО-2017-2018

План безопасни условия на труд

План МО ПЕ 2017-2018

План на МО НЕ 2017-2018