Изпълнение на бюджет І тримесечие на 2017 г.

Изпълнение на бюджет ІІ тримесечие на 2017 г.

Бюджет 2018

Изпълнение на бюджет I тримесечие на 2018 г.